Określenie przynależności za pomocą przyimeka OF oraz dopełniacza saksońskiego

Przynależność – przyimek OF i dopełniacz saksoński

W języku angielskim nie występuje odmiana przez przypadki rzeczownika, przymiotnika czy liczebnika, tak jak ma to miejsce w języku polskim. W jaki więc sposób powiemy, że coś do kogoś należy (jest w czyimś posiadaniu).

W języku polskim, gdy chcemy powiedzieć, że coś należy do kogoś (czegoś) :
„piękno przyrody” – kogo? czego? (dopełniacz)

Skoro w język angielskim nie ma odmiany rzeczownika, to może pozostawienie bez jakichkolwiek zmian tych dwóch słów obok siebie będzie poprawne – „beautiful nature” ?
Niestety nie, gdyż taki szyk wyrazów – połączenie przymiotnika z rzeczownikiem, oznacza – „piękna przyroda”, a nie o to nam chodziło.

Język angielski posiada dwa sposoby określania przynależności czegoś do kogoś: za pomocą przyimka „of” oraz dopełniacza saksońskiego . Oba pełnią rolę polskiego dopełniacza at visit, do oddania pozostałych przypadków stosuje się inne przyimki.

Przyimek „OF”

Stosujemy mówiąc o rzeczownikach nieożywionych, tj. przedmioty, rośliny, czy czynności, stany, zjawiska. Konstrukcja polega na wstawieniu „of” pomiędzy rzecz, a osobę do której ta rzecz należy.

the beauty of nature – piękno przyrody,
the power of love – siła miłości,
perfect mix of work and play – idealne połączenie pracy i zabawy.

Dopełniacz saksoński

Stosujemy go mówiąc o rzeczownikach żywotnych, o ludziach lub zwierzętach. Tworzymy dodając do rzeczownika w licznie pojedynczej końcówkę –’s (apostrof + małe s).

dog’s water – woda psa

Zauważ, że określanie przynależności poprzez dopełniacz saksoński tworzy się w odwrotnej kolejności, niż ma to miejsce w języku polskim – w pierwszej kolejności podajemy posiadacza rzeczy, a później – rzecz, która do tego posiadacza należy

Dopełniacz saksoński w l. mnogiej

Gdy rzeczownik występuje w liczbie mnogiej i zakończony jest na „s”, wówczas dodajemy sam apostrof ().
dogs water – woda psów

Słowo OF w języku angielskim używa się również do wskazania:

  • odległości, np.: two kilometers of my house (dwa kilometry od mojego domu),
  • kierunku, np.: north of Warsaw (na północ od Warszawy),
  • straty, utraty, np.: He was robbed of money (został okradziony z pieniędzy)
  • pochodzenia, np.: a man of good faith (człowiek dużej wiary)
  • przyczyny, np.: she died of cancer (umarła na raka)
  • własności, np.: the president of Poland

Dodaj komentarz