Przedimki a, an oraz the

Przedimki a, an oraz the

Przedimek w j. angielskim, to część mowy występująca w formie krótkiego wyrazu przed rzeczownikiem. Przedimek określa przedmiot lub osobę, natomiast w języku polskim nie występuje.

Przedimki dzielą się na nieokreślone a/an oraz określone the.

Przedimki nieokreślone – a/an

Przedimek nieokreślony występuje w wypowiedzi, w której mówi się o czymś poraz pierwszy, bądź o czymś
ogólnie porównując do wielu innych; nie posiadając własnego stosunku emocjonalnego do tej rzeczy, czy osoby.
W rzeczownikach, których wymowa rozpoczyna się od spółgłoski – używamy „a”, natomiast gdy od samogłoski -„an”:
I am eating an apple – Jem jabłko (jakieś, jakiekolwiek jabłko),
He is a musician – On jest muzykiem (jednym z wielu muzyków),
There is a guy standing in our garden – Facet stoi w naszym ogrodzie (jakiś facet, nie znany go, widzimy tę osobę poraz pierwszy).

Jeżeli przed rzeczownikiem występuje przymiotnik, wówczas traktujemy oboje jako jeden element, przed który stawiamy przedimek.
I have a good game – Mam dobrą grę (jedną z wielu dobrych gier).
I have an old game – Mam starą grę (jedną z wielu starych gier).

Ważne: Przedimek nieokreślony może stać wyłącznie przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

PRZEDIMKI APRZEDIMKI AN
a people - ludziean apple - jabłko
a user - użytkownik (wymowa zaczyna się od samogłoski „j”)an hour – godzina (wymowa zaczyna się od samogłoski „a”)
a day - dzieńan IT specialist - informatyk (wymowa zaczyna się od samogłoski „a”)
a Knowledge - wiedzaan honest -szczery (wymowa zaczyna się od samogłoski „o”)
a smoothie - koktajl owocowyan knife - nóż (wymowa zaczyna się od samogłoski „n”)

Przedimek – the

Przedimek the występuje w wypowiedzi, w której wskazuje na to, że obiekt (osoba lub przedmiot) o
którym mówimy, jest unikalny; jedyny:
– Warsaw is the capital of Poland. – Warszawa jest stolicą Polski (Warszawa jest jedyną stolicą Polski).

Przyimek the stosujemy również w sytuacjach, gdy mówimy o osobie lub przedmiocie, o którym wspomnieliśmy już wcześniej w rozmowie:
– Tom bought a new car – Tom kupił nowy samochód,
– The car is very fast – Samochód (ten) jest bardzo szybki.

Ważne: Przedimek określony the może stać przed rzeczownikami policzalnymi zarówno w liczbie mnogiej jak i pojedynczej oraz przed rzeczownikami niepoliczalnymi ale wyłącznie w liczbie pojedynczej.

Ponadto przedimek określony the stosujemy:

– jeśli z sytuacji wynika, że dana rzecz jest jedna – wiadomo o jaki przedmiot chodzi,
Could you pass me the sugar, please? Możesz podać mi cukier? (na stole jest tylko jeden),
– przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym: the cheapest – najtańszy, the fastest – najszybszy, the least – najmniejszy, the biggest – największy)
– w pewnych ustalonych zwrotach:
to play the guitar; in the morning; in the afternoon;
– przed nazwami geograficznymi: oceany; morza; rzeki; kanały; grupy wysp; łańcuchy górskie; pustynie,
regiony geograficzne; wydarzenia/okresy historyczne,
– przed nazwami gazet, kin, teatrów, hoteli, statków, instytucji, itd.
– przed nazwiskiem w liczbie mnogiej oznacza rodzinę,

– przed nazwami krajów, które w nazwie mają liczbę mnogą lub słowa, które wskazują na to, że państwo
składa się z licznych, niezależnych 'jednostek’, które razem stanowią jedność państwową – republika,
związek, federacja
the USA Stany Zjednoczone
the Netherlands Holandia
the Czech Republic Czechy

Sytuacje, w których nie używa się przedimków a, an ani the:

– przed nazwami większości miast, państw, kontynentów, wysp, gór, jezior ,np.
Poole, Great Britain, Europe, Brownsea, Scafell Pike, Derwent Water,
– przed nazwami ulic, mostów, budynków: Vigo Street, Fifth Avenue, Buckingham Palace,
– przed nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku, świąt: on Friday (w pątek), in winter (zimą),
– przed rzeczownikami oznaczającymi pojęcia abstrakcyjne, uczucia, emocje np.
love (miłość), luck (szczęście), , friendship (przyjaYn), hate (nienawiść), help (pomoc), experience
(doowiadczenie),
– przed imionami własnymi, oprócz wyjątkowych kontekstów, kiedy chcemy coś podkreślić, np.
Mr Smith, Prince Charles, Captain Smith,
– jeśli wstawiamy słówka określające ilość (many, some, itd.),
– przed rzeczownikami niepoliczalnymi:
Masy spożywcze, substancje, płyny: milk (mleko), sugar
(cukier), salt (sól), pepper (pieprz), water (woda), coffee (kawa), bread (chleb), gold (z3oto), paper (papier), wood (drewno), glass (szkło) itd.

Przedimka nieokreślonego a/an nie wstawiamy:

– przed rzeczownikami w liczbie mnogiej.
W przypadku gdy odnosimy się do wielu osób bądź przedmiotów w liczbie mnogiej nie wstawiamy przed rzeczonikiem żadnego przedimka:
I eat apples – jem jabłka,
I have good games – mam dobre gry,
They are musicians – oni są muzykami.

Wyjątkowo możemy zastosowaa przedimek przed rzeczownikiem niepoliczalnym i powiedzieć np.
the love albo the milk, jeoli odnosimy sie do konkretnej rzeczy lub sytuacji
* jeśli pojawia się zaimek dzierżawczy (my, your, his, her, our).

 

Dodaj komentarz