Homofony – różne znaczenia identycznie brzmiących słów

Homofony są zjawiskiem językowym występującym w codziennej polszczyźnie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku języka angielskiego.

Aby zrozumieć funkcje jaką pełnią homofony wystarczy poznać ich podstawową definicję.
Homofonami są to wyrazy, które w wymowie brzmią identycznie, bądź niemal identycznie, lecz ich zapis i znaczenie jest inne.

Homofony polskie:

/może – morze/, /Bóg – Buk – bug -Bug/, /mieć – miedź/, /Chełm -hełm/, /lód – lud/, /stóg – stuk/, /bród – brud/.
  • Może wybierzemy się nad morze.
  • Niech sprawi Pan Bóg, aby drzewo Buk przepłynęło przez wąski bug (korytarz) rzeki Bug.
  • Ta książka musi mieć informację dotyczącą pierwiastka tj. miedź.
  • W mieście Chełm podczas prezentacji uzbrojenia polskich rycerzy widziałem średniowieczny hełm.
  • Lud boży poprzez swój tryb życia sprawia że lód na Antarktydzie się topi.
  • Usłyszałem stuk po najechaniu na stóg siana.

Homofony angielskie:

  ad – add /æd/   flea – flee /fliː/
  air – heir /eə(r)/   for – four /fɔː(r)/
  aisle – I’ll – isle /aɪl/   grate – great /ɡreɪt/
  aren’t – aunt /ɑːnt/   hail – hale /heɪl/
  ate – eight /eɪt   hall – haul /hɔːl/
  awe – oar /ɔː/   hear – here /hɪə(r)/
  bail – bale /beɪl/   hi – high /haɪ/
  band – banned /bænd/   hoarse – horse /hɔːs/
  bare – bear /beə(r)/   idle – idol /ˈaɪdl/
  base – bass /beɪs/   in – inn /ɪn/
  be – bee /biː/   key – quay /kiː/
  beat – beet /biːt/   knot – not /nɒt/
  berry – bury /ˈberi/   know – no /nəʊ/
  blew – blue /bluː/   leach – leech /liːtʃ/
  board – bored /bɔːd/   leak – leek /liːk/
  but – butt /bʌt/   lieu – loo /luː/
  buy – by – bye /baɪ/   meat – meet /miːt/
  canvas – canvass /ˈkænvəs/   pea – pee /piː/
  ceiling – sealing /ˈsiːlɪŋ/   peer – pier /pɪə(r)/
  cell – sell /sel/   plain – plane /pleɪn/
  cent – scent /sent/   root – route /ruːt/
  cereal – serial /ˈsɪəriəl/   rye – wry /raɪ/
  cite – sight – site /saɪt/   sale – sail /seɪl/
  coarse – course /kɔːs   saw – soar /sɔː/
  core – corps /kɔː(r)/   sea – see /siː/
  cue – queue /kjuː/   stake – steak /steɪk/
  dam – damn /dæm/   storey – story /ˈstɔːri/
  days – daze /deɪz/   sweet – suite /swiːt/
  dear – deer /dɪə(r)   tale – tail /teɪl/
  die – dye /daɪ/   way – weigh /weɪ/
  draft – draught /drɑːft/   weak – week /wiːk/
  feat – feet /fiːt/   we’d – weed /wiːd/
  flaw – floor /flɔː/   wood – would /wʊd/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *