Homofony – różne znaczenia identycznie brzmiących słów

Homofony są zjawiskiem językowym występującym w codziennej polszczyźnie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku języka angielskiego.

Aby zrozumieć funkcje jaką pełnią homofony wystarczy poznać ich podstawową definicję.
Homofonami są to wyrazy, które w wymowie brzmią identycznie, bądź niemal identycznie, lecz ich zapis i znaczenie jest inne.

Homofony polskie:

/może – morze/, /Bóg – Buk – bug -Bug/, /mieć – miedź/, /Chełm -hełm/, /lód – lud/, /stóg – stuk/, /bród – brud/.
  • Może wybierzemy się nad morze.
  • Niech sprawi Pan Bóg, aby drzewo Buk przepłynęło przez wąski bug (korytarz) rzeki Bug.
  • Ta książka musi mieć informację dotyczącą pierwiastka tj. miedź.
  • W mieście Chełm podczas prezentacji uzbrojenia polskich rycerzy widziałem średniowieczny hełm.
  • Lud boży poprzez swój tryb życia sprawia że lód na Antarktydzie się topi visit https://devsiteplace.com/.
  • Usłyszałem stuk po najechaniu na stóg siana.

Homofony angielskie:

ad – add /æd/ flea – flee /fliː/
air – heir /eə(r)/ for – four /fɔː(r)/
aisle – I’ll – isle /aɪl/ grate – great /ɡreɪt/
aren’t – aunt /ɑːnt/ hail – hale /heɪl/
ate – eight /eɪt hall – haul /hɔːl/
awe – oar /ɔː/ hear – here /hɪə(r)/
bail – bale /beɪl/ hi – high /haɪ/
band – banned /bænd/ hoarse – horse /hɔːs/
bare – bear /beə(r)/ idle – idol /ˈaɪdl/
base – bass /beɪs/ in – inn /ɪn/
be – bee /biː/ key – quay /kiː/
beat – beet /biːt/ knot – not /nɒt/
berry – bury /ˈberi/ know – no /nəʊ/
blew – blue /bluː/ leach – leech /liːtʃ/
board – bored /bɔːd/ leak – leek /liːk/
but – butt /bʌt/ lieu – loo /luː/
buy – by – bye /baɪ/ meat – meet /miːt/
canvas – canvass /ˈkænvəs/ pea – pee /piː/
ceiling – sealing /ˈsiːlɪŋ/ peer – pier /pɪə(r)/
cell – sell /sel/ plain – plane /pleɪn/
cent – scent /sent/ root – route /ruːt/
cereal – serial /ˈsɪəriəl/ rye – wry /raɪ/
cite – sight – site /saɪt/ sale – sail /seɪl/
coarse – course /kɔːs saw – soar /sɔː/
core – corps /kɔː(r)/ sea – see /siː/
cue – queue /kjuː/ stake – steak /steɪk/
dam – damn /dæm/ storey – story /ˈstɔːri/
days – daze /deɪz/ sweet – suite /swiːt/
dear – deer /dɪə(r) tale – tail /teɪl/
die – dye /daɪ/ way – weigh /weɪ/
draft – draught /drɑːft/ weak – week /wiːk/
feat – feet /fiːt/ we’d – weed /wiːd/
flaw – floor /flɔː/ wood – would /wʊd/

Dodaj komentarz