Czas Present Simple – budowa

Present Simple, to czas teraźniejszy prosty, którego używa się do opisywania czynności stałych oraz powtarzających się np. codziennie, co tydzień, co miesiąc.

Budowa Present Simple

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik główny w formie podstawowej + reszta zdania.

Czas Present Simple posiada we wszystkich osobach formę podstawową, poza 3 os liczby pojedynczej:

 • w 3 os. liczby poj. do czaswonika dodajemy końcówkę –s
  He comes at 7 o’clock every morning – On przychodzi o godz. 7 każdego poranka, She comes at 7 o’clock – Ona przychodzi o godz. 7,
 • w 3 os. liczby poj. gdy czasownik zakończony jest na -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o dodajemy końcówkę –es,
  He flies – On leci, She often watches tv – Ona często ogląda tv,
 • w przypadku 3 os. liczby poj. ,gdy czasownik zakończony jest na -y dodajemy –ies
  Tom copies data on Fridays – Tom kopiuje dane w piatki, She worries every day – Ona się martwi codziennie.

Uwaga: Istnieje możliwość wzmocnienia przekazu zdania twierdzącego np. z: potrzebuję Cię na: naprawdę Cię potrzebuję. Aby tego dokonać należy na początku zdania, zaraz po podmiocie dodać operator do/does.
I do need you – naprawdę Cię potrzebuję,

Gdy korzystamy z does (3 os. l.poj.), to do czasownika głównego nie dodajemy końcówki 's”:
He does like to dance at performances – (On) naprawdę lubi tańczyć na występach.

Zdania przeczące:

Podmiot + do/does not (czasownik posiłkowy) + czasownik główny w formie podstawowej + reszta zdania.

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Present Simple musimy pomiędzy podmiot, a czasownik główny wstawić czasownik posiłkowy do not (don’t) lub doesn’t (w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej) :

She doesn’t watch YouTube every day – Ona nie ogląda YouTube codziennie.

Formy skrócone przeczeń do/does not :

I/YouHe/She/It
do notdoes not
don'tdoes't
Uwaga: powyższa odmiana, dla danych osób występuje w Present Simple!


Zdania pytające:
Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Simple musimy przed podmiotem oraz czasownikiem głównym wstawić czasownik posiłkowy „do” lub „does” (w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej) :

Do/does (czaswonik posiłkowy) + podmiot + czasownik główny w formie podstawowej + reszta zdania.
Do they drink tea? – Czy oni piją herbatę?
W zdaniach, w których występuje jeden z czasowników specjalnych (be, have got, can, may, must, ought, will, shall, need, dare) pytanie tworzymy stosując inwersję, czyli odwrócenie szyku zdania (nie używamy operatora „do”):
Can Tom swim? – Czy Tom umie pływać?
Have I got a book? – Czy (ja) mam książkę?

Zdania twierdzące z czasownikiem to be:

Podmiot + to be (czasownik posiłkowy) + reszta zdania.

I’m a student- jestem studentem

Zdania przeczące z czasownikiem to be:

Podmiot + to be not (czasownik posiłkowy) + reszta zdania.

I’m not a student – nie jestem studentem at more views for my videos

Zdania pytające z czasownikiem to be:

To be (czasownik posiłkowy) + podmiot + reszta zdania.

Are you a student? – Czy jesteś studentem?

Formy skrócone przeczeń to be :

IYouHe/She/Ii
am notare notis not
’m notaren’tisn’t

Czas Present Simple stosujemy w przypadku:

 • wyrażania czynności, które się powtarzają: He always plays football on Saturday – On zawsze gra w piłkę nożną w sobotę,
 • stałych, regularnych czynności (nie zmieniających się bądź zmieniających rzadko): The school year begins in September – Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu,
 • zjawisk będących wynikiem praw fizycznych: Earth goes around the Sun. – Ziemia krąży wokół Słońca,
 • nawyków i zwyczajów: He drinks cola at dinner – On pije colę przy kolacji,
 • prawd ogólnych: Bananas don’t grow in Poland – Banany nie rosną w Polsce, Poland is a European country – Polska jest krajem europejskim,
 • czynności odbywające się z harmonogramem, rozkładem jazdy itd: The train leaves at 12 – Pociąg odjeżdza o 12,
 • uczuć lub stanów umysłu (nie używamy Present Continuous): I love life – kocham życie
  Uczucia i emocje:
  love, like, hate, want, suppose, prefer
  Intelekt:
  know, realise, understand, think, seem, remember, believe
  Zmysły:
  see, hear, smell, taste, feel,
 • czasu nie używamy dla czynności odbywających się w tym momencie.

Po przeczytaniu artykułu sprawdź swoją wiedzę z czasu Present Simple:

Quiz wiedzy z Present Simple

Dodaj komentarz