Budowa czasu Present Perfect

Czas Present Perfect – budowa

Present Perfect jest czasem teraźniejszym dokonanym visit the website, który swoje zastosowanie znajduje na pograniczu teraźniejszości i przeszłości. Za jego pomocą opisujemy czynności dokonane w określonej, bądź nieokreślonej przeszłości, których skutki, są ważne w teraźniejszości. Odniesienie czasowe do okresu obecnego, który przechodzi do przeszłości sprawia dużą trudność osobom uczącym się języka angielskiego. Niekiedy sami Amerykanie dla ułatwienia zastępują czas Present Perfect czasem Past Simple..

Present Perfect służy do wyrażania:

  • czynności przeszłej, której skutki trwają w teraźniejszości np. Byłem w Londynie – I have been to London (skutkiem jest fakt poznania miasta, gdyż już w nim byłem),
  • czynności przeszłe, w których nie zdefiniowano kiedy miały miejsce np. Zamknąłem okno -I have close the window,
  • czynności rozpoczętej w przeszłości ale trwającej do chwili obecnej np. Rysiek pracuje w tej firmie od 20 lat. – Richard has worked in this firm since 20 years
  • czynności dopiero co zakończonych – Pociąg właśnie odjechał – The train has just left

Budowa Presents Perfect

Zdania twierdzące:
z czasownikiem regularnym:

Podmiot + czasownik have/has + forma podstawowa + przyrostek ed + reszta zdania.

z czasownikiem nieregularnym:

Podmiot + czasownik have/has + III forma czasownika + reszta zdania.

W zdaniu twierdzącym podobnie jak w Past Simple, czasownik główny musi występować w odpowiedniej formie. W przypadku czasowników regularnych właściwą formą jest tzw. forma ciąga. Aby ją utworzyć – dodajemy do czasownika w formie podstawowej (bezokolicznika) przyrostek -ed bądź -d.
Czasowniki nieregularne korzystają z III formy przeszłej, tzw. imiesłowu biernego, którą trzeba poznać na pamięć korzystając z tabeli czasowników nieregularnych.

I have gone to school for three years – Chodzę do szkoły od 7 lat,
She has not come because she is ill – Ona nie przyszła, bo jest chora.

Zdania przeczące:

z czasownikiem regularnym:

Podmiot + czasownik have/has not + forma podstawowa + przyrostek ed + reszta zdania.

z czasownikiem nieregularnym:

Podmiot + czasownik have/has not + III forma czasownika + reszta zdania.

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect musimy pomiędzy podmiot, a czasownik główny wstawić czasownik posiłkowy has z przeczeniem – not.

I have not gone to Russia – Nie pojechałem do Rosji.

Zdania pytające:

z czasownikiem regularnym:

Czasownik have/has + podmiot III forma czasownika + reszta zdania.

z czasownikiem nieregularnym:

Czasownik have/has + podmiot III forma czasownika + reszta zdania.

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Perfect musimy dokonać inwersji, przed podmiot wstawić operator have/has.

Have you just finished work? – Czy właśnie skończyłeś pracę?

Odmiana to have w czasie teraźniejszym

liczba pojedynczaliczba mnoga
I haveJa mamWe haveMy mamy
You haveTy maszYou haveWy macie
He, She, It hasOn, ona, ono maThey haveOni, one mają

Po przeczytaniu artykułu sprawdź swoją wiedzę z czasu Present Perfect:

Quiz wiedzy z Present Perfect

Dodaj komentarz