Budowa czasu Present Continuous

Czas Present Continuous – budowa

Present Continuous, to czas teraźniejszy ciągły, którego używa się do opisywania czynności trwającej obecnie ale również czynności przyszłej – zaplanowanej.

Budowa Presents Continuous

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik to be (am/are/is) + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

Zdanie twierdzące w czasie Present Continuous budujemy z uporządkowanych elementów, w następującej kolejności:
– podmiot, czyli wykonawca czynności – I,
– forma czasownika posiłkowego to beam,
czasownik główny w formie podstawowej, tzw. imiesłowu teraźniejszego, z przyrostkiem -ing – watching,
– na końcu reszta zdania – a movie on YouTube at the moment.

I am watching a movie on YouTube at the moment – W tej chwili oglądam film na YouTube

Zdania przeczące:

Podmiot + czasownik to be (am/are/is) + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Present Continuous musimy wstawić słówko not między czasownik posiłkowy, a czasownik główny z dodaną końcówką. -ing:

I am not watching a movie on YouTube at the moment – W tej chwili nie oglądam filmu na YouTube
I’m not playing well – Nie bawię się dobrze

Zdania pytające:

Czasownik to be (am/are/is) + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
Am I watching a movie on YouTube at the moment?? – Czy w tej chwili oglądam film na YouTube?

skróty :
* are not = aren’t
* is not = isn’t

Czas Present Continuous stosujemy w przypadku:

  • czynności wykonywanych w chwili mówienia o nich (np. W tej chwili oglądam film na YouTube – I am watching a movie on YouTube at the moment ),
  • sytuacji, które dzieją się obecnie, choć niekoniecznie w chwili mówienia o nich (np. Czytam ciekawą książkę (jestem w trakcie czytania ale w tej chwili nie czytam książki) – I’m reading a very interesting book now),
  • sytuacjach zmieniających się (np. Płatności zbliżeniowe stają się coraz bardziej popularne – Contactless payments are becoming more popular.),
  • zaplanowanej przyszłości (np. Dziś wieczorem spotykam się z moim najlepszym przyjacielem – I’m meeting with my friend tonight, Jutro wyjeżdżam do Włoch – I am leaving tomorrow for Italy.)

Odmiana to be w czasie teraźniejszym:

liczba pojedynczaliczba mnoga
I amJa jestemWe areMy jesteśmy
You areTy jesteśYou areWy jesteście
He, She, It itOn, ona, ono jestThey areOni, one są

Czasownik to be + ing

Jeżeli czasownik główny zakończony jest na:Formę ing (imiesłowu) tworzymy poprzez:Przykład:
1 samogłoskę + 1 spółgłoskępodwojenie spółgłoski i dodaniu na końcu -ingsit – sitting, swim – swimming, get – getting
1 samogłoskę + 1 samogłoskę + eusuwamy e i dodajemy na końcu – ingcome – coming, love – loving, lose – losing
w pozostałych przypadkach tylko dodajemy inggo – going, say – saing, watch – watching

Po przeczytaniu artykułu sprawdź swoją wiedzę z czasu Present Continuous:

Quiz wiedzy z Present Continuous

Dodaj komentarz