Budowa czasu Past Continuous

Czas Past Continuous – budowa

Past Continuous jest czasem przeszłym ciągłym. Służy do opisywania czynności trwającej w danym momencie przeszłości, czynność przerwanej przez inną czynność, czynności dziejące się w tym samym czasie jednoczenie.

Past Continuous stosujemy w przypadku:

  • wyrażania niedokończonej czynności, która właśnie się odbywała w danym momencie przeszłości, np. w momencie gdy nastąpiła inna czynność: I was reading good book, when the telephone rang (Czytałem dobrą książkę, kiedy zadzwonił telefon), Half an hour ago she was washing up (Pół godziny temu zmywała)
  • wyrażenia różnych czynności odbywających się równolegle w przeszłości: The sun was shining, the birds were singing and people were going to work (Słońce świeciło, ptaki śpiewały, a ludzie szli do pracy)
  • opisu okoliczności tła zdarzenia

Budowa Past Continuous

Past Continuous najczęściej występuje w duecie z Past Simple. Takie połączenie czasów pozwala opisać długą czynność (Past Continuous), w trakcie której nastąpiła inna krótsza czynność – (Past Simple), która niejako przerwało tą pierwszą. Po słowie when (kiedy) należy stosować Past Simple, a po while (podczas, kiedy) – Past Continuous.
I was reading good book (Past Continuous), when the telephone ran (Past Simple)
Czytałem dobrą książkę, kiedy zadzwonił telefon.

Konstrukcja Past Continuous przypomina konstrukcję czasu Present Continuous, z tym wyjątkiem że czasownik „to be” występuje tutaj w czasie przeszłym – „was/were”.

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

I was walking around Polish mountains – Chodziłem po polskich górach

Zdania przeczące:

Podmiot + czasownik was/were + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

I wasn’t walking around Polish mountains – Nie chodziłem po polskich górach

Zdania pytające:

Was/were +podmiot+ czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
Was I walking around Polish mountains? – Czy chodziłem po polskich górach?

Formy skrótowe:
was not – wasn’t
were not – weren’t

Odmiana to be w czasie przeszłym:

liczba pojedynczaliczba mnoga
I wasJa byłemWe wereMy byliśmy
You wereTy byłeśYou wereWy byliście
He, She, It wasOn, ona, ono byłoThey wereOni byli

1 thought on “Czas Past Continuous – budowa

Dodaj komentarz