Budowa czasu Past Continuous

Czas Past Continuous – budowa

Past Continuous jest czasem przeszłym ciągłym. Służy do opisywania czynności trwającej w danym momencie przeszłości, czynność przerwanej przez inną czynność, czynności dziejące się w tym samym czasie jednoczenie.

Past Continuous stosujemy w przypadku:

  • wyrażania niedokończonej czynności, która właśnie się odbywała w danym momencie przeszłości, np. w momencie gdy nastąpiła inna czynność: I was reading good book, when the telephone rang (Czytałem dobrą książkę, kiedy zadzwonił telefon), Half an hour ago she was washing up (Pół godziny temu zmywała)
  • wyrażenia różnych czynności odbywających się równolegle w przeszłości: The sun was shining, the birds were singing and people were going to work (Słońce świeciło, ptaki śpiewały, a ludzie szli do pracy)
  • opisu okoliczności tła zdarzenia

Budowa Past Continuous

Past Continuous najczęściej występuje w duecie z Past Simple. Takie połączenie czasów pozwala opisać długą czynność (Past Continuous), w trakcie której nastąpiła inna krótsza czynność – (Past Simple), która niejako przerwało tą pierwszą. Po słowie when (kiedy) należy stosować Past Simple, a po while (podczas, kiedy) – Past Continuous.
I was reading good book (Past Continuous), when the telephone ran (Past Simple)
Czytałem dobrą książkę, kiedy zadzwonił telefon.

Konstrukcja Past Continuous przypomina konstrukcję czasu Present Continuous, z tym wyjątkiem że czasownik „to be” występuje tutaj w czasie przeszłym – „was/were”.

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

I was walking around Polish mountains – Chodziłem po polskich górach

Zdania przeczące:

Podmiot + czasownik was/were + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

I wasn’t walking around Polish mountains – Nie chodziłem po polskich górach

Zdania pytające:

Was/were +podmiot+ czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
Was I walking around Polish mountains? – Czy chodziłem po polskich górach?

Formy skrótowe:
was not – wasn’t
were not – weren’t

Odmiana to be w czasie przeszłym:

liczba pojedynczaliczba mnoga
I wasJa byłemWe wereMy byliśmy
You wereTy byłeśYou wereWy byliście
He, She, It wasOn, ona, ono byłoThey wereOni byli

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *