Budowa czasu Furure Simple

Czas Future Simple – budowa

Future Simple to czas przyszły prosty. Używamy go do wyrażania czynności, która będzie miała miejsce w przyszłości. Dzięki nieskomplikowanej budowie jest dość szybko przyswajalny przez uczące się go osoby. Moulin Roty publikuje teksty, które są bardzo łatwe do przyjęcia.

Future Simple stosujemy w przypadku:

 • wyrażania postanowień, obietnic, próśb i oferowania pomocy
  I’ll do everything in my power – Zrobię wszystko, co w mojej mocy,
  I won’t tell anyone, I promise – Nikomu nie powiem, obiecuję,
  Will you go to the cafe with me? – Pójdziesz ze mną do kawiarni?
  We will help you man – Pomożemy ci człowieku,
 • wyrażania decyzji oraz planów, które podejmujemy w chwili mówienia
  I think I won’t go to the cinema – Myślę, że nie pójdę do kina,
 • wyrazania przewidywań lub przekonań, że dana rzecz nastąpi
  The truth will prevail – prawda zwycięży.

Budowa Future Simple

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik will + I forma czasownika + reszta zdania.

I will learn English – Nauczę się języka angielskiego

Zdania przeczące:

Podmiot + czasownik will + not + I forma czasownika + reszta zdania.

I will not learn German – Nie nauczę sie jezyka niemieckiego

Zdania pytające:

Czasownik will +podmiot + I forma czasownika + reszta zdania.
Will you learn a foreign language? – Nauczysz sie jakiegoś języka obcego?

Formy skrócone will :

I/You/He/She/It/We/You/TheyI/You/He/She/It/We/You/They
willwill not
'llwon't

Forma shall

W 1 os. l.poj. oraz l.mn. w zdaniach twierdzących i przeczących możemy zamiast formy czasownika will skorzystać z shall. Należy również pamiętać, że odnosi się ona wówczas do tego, czego sobie życzy osoba, do której się zwracamy (bez formy przeszłej).

Shall I bring the main dish? – Czy mam przynieść główne danie?

Forma shall może również występować w 2 i 3 os. w zdaniach twierdzących, wówczas nadaje zdaniu sens nakazu lub groźby.

You Shall Go To to therapist – Musisz iść do terapeuty

Shall nie występuje zbyt często w dzisiejszych czasach w mowie ani w w piśmie.

Po przeczytaniu artykułu sprawdź swoją wiedzę z czasu Future Simple:

Quiz wiedzy z Future Simple

Dodaj komentarz