Kiedy używamy City a kiedy Town - poznaj zasady

City czy Town – analiza różnic

Choć zarówno City oraz Town oznaczają miasto, to nie mogą być używane zamiennie. O zastosowaniu pierwszego czy drugiego odniesienia do miejscowości decyduje status miasta. Status nadawany jest w zależności od określonych kryteriów danego regionu na świecie.

Najczęściej statusu – „City” używamy, w przypadku dużych miast, tj. Londyn, Los Angeles. Miasta te charakteryzuje przede wszystkim wysoka gęstość zaludnienia, dobre warunkach sanitarne oraz wysoko rozwinięta infrastruktura drogowa. Statusu „Town” – wprost przeciwnie do „City”, używamy w odniesieniu do mniejszych miejscowości.

City oraz Town w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii statu „City” zazwyczaj obejmuje miasta, w których zbudowana jest katedra, natomiast „Town” miejscowości, w których wybudowany jest kościół. Czasami, choć rzadziej, o statusie mogą decydować też inne czynniki, tj. historia, tradycja, populacja regionu. Należy pamiętać, że istnieją odstąpienia od wszystkich powyżej wymienionych zasad, ponieważ ostatecznym czynnikiem, czy miejscowość otrzyma status „City” czy „Town”,  jest decyzja królowej.

  • City of Glasgow,
  • City of Cambridge,
  • Town of Hamilton,
  • Town of Bebington.

City oraz Town w USA

W Stanach Zjednoczonych „City” określamy miasto zarządzana przez jednostkę administracji rządowej. Posiada ono uprawnienia delegowane przez państwo i hrabstwo. A lokalne przepisy są zatwierdzane przez wyborców i stanowione przez ich przedstawicieli.
W wielu regionach USA „Town” określamy miejscowość, w której społeczność lub dzielnice nie posiadają osobowości prawnej – wspólnota bez władzy rządowej.

Istnieją jednak stany gdzie „City” i „Town” są prawnie zamienne.

Przykłady zdań z użyciem „City” oraz „Town”

  • London is the world’s greatest city – Londyn jest największym miastem na świecie,
  • Los Angeles is the second-most populous city in the United States, after New York City – Los Angelest jest drugim najbardziej zaludnionym miastem w Stanach Zjednoczonych, po Nowym Jorku,
  • Bisbee is quaint town in the United States, only populated by a few thousand people – Bisbee to urocze miasto w Stanach Zjednoczonych, zamieszkane przez kilka tysięcy osób.

Jaka jest potrzeba ilość mieszkańów dla „City”.

Izrael i Francja – co najmniej 2000 mieszkańców.
Stany Zjednoczone – co najmniej 1500 mieszkańców.
Meksyk – co najmniej 2500 mieszkańców.
Japonia – co najmniej 30 000 mieszkańców.

Dodaj komentarz